Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi olağan toplantısı gerçekleşti
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 300’üncü Birleşim nedeniyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteğini ifade etmesi üzerine  tüm meclis üyelerinin katılımıyla hep birlikte “300. Toplantı Anı Fotoğrafı” çektirildi.
 
Belediye Meclisi’nde Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Hayvanat Bahçesi alanının genişletilmesi, Ankara’nın yurt içi ve yurt dışında  tanıtılması için düzenlenecek  fotoğraf ve film yarışmalarında verilecek ödül miktarlarının belirlenmesi, cenaze hizmetlerinde kullanılan araç sayısının artırılarak acılı ailelere araçların ücretsiz olarak tahsis edilmesi,  Anadolu Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önüne köprülü kavşak yapılması, Büyükşehir Belediyesi Logosu gibi konulardaki Başkanlık Yazıları ile gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.  
 
  
 
BELEDİYE LOGOSU BİR KEZ DAHA MECLİS’TE…
 
 Belediye Meclisi’nnin bu dönem 300’üncü toplantısında ilk olarak ek gündem maddesi olan Belediye logosu ele alındı. Başkanlık yazısında özetle,“Belediye’nin yeni logosunun belirlenmesine ilişkin Belediye Meclisi’nde 16 Eylül 2011 tarihinde alınan karar onaylanmak üzere Ankara Valiliğine gönderilmiş olup, Ankara Valiliği’nden alınan 21.10 2011 tarih ve 24186 sayılı yazıda ‘Danıştay 8. Dairesi’nin 13.07.2011 tarih ve E.2011 -3264 K-3656 Sayılı kararı da göz önüne alınarak üçte iki çoğunluğunun sağlanmadığı anlaşılmakla mezkür karara ilişkin olarak Belediye Kanunu’nun 81. Maddesine göre işlem yapılamadığı belirtilmiştir” denildi. 
 
Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak İçişleri Bakanlığı’ndan görüş istendiği ifade edilen Yazıda, gelen görüşün şu şekilde olduğu belirtildi:
 
“5393 sayılı Belediye Meclis Kanunu’nun 81. Maddesi gereğince tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin bir karar mı ? Yoksa bunların değiştirilmesine ilişkin bir karar olarak mı değiştirilmesi gerektiği hususunda tereddüte düşüldüğünden görüş istenilmiş olup, alınan cevabı yazıda ise ‘cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda: Belediye Meclisi’nin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararda ise meclis üyesi tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu karar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” 
 
Yazının devamında “Tüm bu süreçler birlikte değerlendirildiğinde Hitit Güneşi Kursu Amblemi zaten yıllar önce Ankara Belediyesi’nin teklifi ile İçişleri Bakanlığı’nın 11 Mart 1991 gün ve 1151 sayılı kararı ile iptal edildiği bu nedenle Hitit Güneşi Kursu Amblemi’nin hukuki ve fiili varlığını yitirmiş olduğu, mecliste alınan kararın ‘Amblem’ değil ‘logo’ ile ilgili bir karar olduğu ve herhangi bir logo değişikliğini içermediğinden, Belediye Meclisi’nin üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alındığı, bu kararda üçte iki çoğunluk aranamayacağından, bahse konu Belediye Meclis kararının onaylanabileceği değerlendirilmektedir” denildi. 
 
Bu değerlendirmeler ışığında Büyükşehir Belediyesi’nin yeni logo çalışması yapılarak, iki bıyıklı Ankara Kedisi’nin onaylanmasının istendiği Belediye Meclis toplantısında, eski logoda 3 bıyıklı kedi figürü 2 bıyıklı yapılarak logo oylanıp, oy çokluğu ile kabul edildi.
 
  Oylamanın ardından konuya  ilişkin açıklama yapan Başkan Gökçek, İçişler Bakanlığı’nın bu konudaki yazısının açık ve net olduğunu ifade ederek,“Yazıda; ‘Belediye tarafından kullanılan logonun amblem olmadığı, logo olması nedeniyle de herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı için  3’te 2 çoğunluk aranmayacağı, salt çoğunluk kararının yeterli olduğu’ belirtilmektedir.  Bu durumu Valilik ile de görüştük. Valilik de  ‘tekrar meclisinizden geçirirseniz sorun kendiliğinden hal olur’ dediği için logomuzu buraya getirdik. Logomuz ise bilinen logo sadece bıyık sayısı ikiye düştü. Dolayısıyla aynı logoyu kullanacağız.  Artık bu logo halk tarafından kabul gördü” diye konuştu.  
 
CHP Meclis üyesi Fazıl Güleken’in Ankara’nın tarihi ve kültürünü yansıtan bir amblemin tarafsız bir komisyon tarafından belirlenerek bu tartışmalara son verilmesi gerektiğini istemesi üzerine  Başkan Gökçek, Ankara tarihini temsil eden bir Ankara amblemi olmadığını kaydederek  “Biz belediye başkanı olduğumuzda el ele insanların tutuştuğu figürlerden oluşmuş  silüet vardı. Rahmetli  Mehmet Altınsoy zamanında el ele çocukların tutuştuğu figürler daha sonra Karayalçın’ın zamanında da figür haline getirilmişti. Bunun Ankara tarihi ile bir ilişkisi yoktur. Hiititler ise Çorum’u temsil eder. Bunun da Ankara’yı temsil etmesi söz konusu değildir. Hitit Güneşi Kursu da Karayalçın’ın isteği üzerine iptal edilmiş” dedi. 
 
 
 
-ANKARA TANITIMINA ÖDÜLLER-
 
Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelen bir başka Başkanlık Yazılarında ise daha önce Belediye Meclis kararı ile yapılacak Ankara Fotoğrafları  ile Kısa Metrajlı Film Yarışmalarında verilecek ödüllerin yeniden belirlenmesi konusu oldu.  
 
Başkanlık yazılarında “Ankara’nın değişen ve gelişen yüzünü, tarihi ve turistik güzelliklerini gösterebilmek ve şehrimizin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek yarışmalarda jüri oluşturulması, verilecek ödül miktarlarının ise yeniden belirlenmesi amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın yetkili kılınması” isteği oy birliği ile kabul edildi.  
 
 
 
CENAZE HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLAR
 
        ÜCRETSİZ OLACAK
 
Başkentlilerin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi,  vatandaşların acılı günlerinde yanlarında olacak bir karara daha imza attı. Başkanlık Yazısı olarak Meclis gündemine gelen öneride, “Daha önce cenaze hizmetleri kapsamında, ölen kişilerin yakınlarının cenaze merasimlerinde kullandıkları araçların meclis kararı gereği ücretli olarak tahsis edildiği” belirtilerek, “Söz konusu hizmetin  Sosyal Belediyecilik anlayışına uygun olarak Belediye Meclisi’nde yeniden değerlendirilerek acılı ailelere ücretsiz olarak verilmesi ayrıca hizmette kullanılan araç sayısının duyulan ihtiyaca binaen artırılarak en az 15 adet minibüs, midibüs ve otobüsün daha alınması” şeklinde oldu.  Konuya ilişkin yazı meclis üyelerinin tamamının “evet” oyu ile karara bağlandı.
 
 
 
AOÇ HAYVANAT BAHÇESİ ALAN SINIRI
 
  Başkanlık yazılarının ardından komisyonlarda görüşülerek tekrar Meclis gündemime gelen maddeler ele alındı. Gündemde yer alan maddelerden biri de  Atatürk Orman Çiftliği içindeki “AOÇ Hayvanat Bahçesi yenileme alanı sınırı ilavesine” ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oldu.
 
  Oylamadan önce söz alan CHP Grup Başkanı Fazıl Güleken’in, AOÇ’nin içinde yapılacak tesisler ve yeşil alanlarla ilgili konularda eleştiride bulunması üzerine Başkan Gökçek, “Öncelikle bilinmesini isterim ki Atatürk Orman Çiftliği gerçek kimliğine şimdi kavuşuyor” dedi.
 
 “Bir avuç suda fırtına koparılmasını anlamanın mümkün olmadığını” ifade eden Başkan Gökçek, “ Hiç bir mantığı da yok. ‘AOÇ içinde Başbakanlık Binası niye yapılıyor?’diye soruyorlar.   Zaten yapılan binanın yerinde Orman Bakanlığı’nın Binası vardı. Yeni bina yapılmıyor. Tam tersine orada külüstür bir bina vardır o bina yıkılıyor. Orayı doğrudan doğruya ormana kazandırıyor. Ama daha önceki Orman Bakanlığı’nın binasının yerine Başbakanlık Binası’nın getirilmesini taraf olarak değerlendiriyorlar” şeklinde konuştu.
 
 
 
“AOÇ’DE ÇAMURLUK VE BATAKLIĞI, YEMYEŞİL
 
BİR ALAN YAPACAĞIZ”
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AOÇ’de Hayvanat Bahçesi yapmak istediği alanın ise çamurluk ve bataklık bir bölge olduğunu ifade eden Başkan Gökçek, “Hayvanat Bahçesi yapmak istediğimiz yere sadece ben arabayla iki kez saplandım.  Resmen bataklık bir alan. Burayı koruyacaklarmış? Neresini koruyacaksınız? Bırakın da yemyeşil yapalım, park yapalım, bahçe yapalım, insanlar içine girsin gezsin, yararlansın” dedi.
 
 
 
“SADECE HAYVANAT BAHÇESİNE 100 BİN AĞAÇ
 
 DİKECEĞİZ”
 
 ‘Bölgede kaç ağaç kesildi?’ sorusuna Başkan Gökçek, orada  ağaçların kesilmediği ağaçların nakil edildiğini belirterek, şu şekilde cevap verdi:
 
“Gerekirse de ağaç kesilir. Sadece Hayvanat Bahçesi’nin bulunduğu bölüme ise 100 bin ağaç dikeceğiz. Hayvanat Bahçesine karşı çıkıyorsunuz. Tema Parka karşı çıkıyorsunuz. Bu nasıl bir anlayış”
 
 CHP’li meclis üyelerinin her karara karşı çıktıklarını vurgulayan Başkan Gökçek, CHP’li meclis üyelerine esprili bir şekilde “Beni protesto etmek için, benim açtığım yollardan geçmeyin. Ama bu yollardan geçeceksiniz. Hem Melih Gökçek’e hem de AK Partiye dua edecesiniz” dedi.
 
Konuşmaların ardından gündem maddesi oylanarak, oy çokluğu ile kabul edildi.  
 
-CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNE KÖPRÜLÜ KAVŞAK-  
 
Başkan Gökçek başkanlığındaki Belediye Meclisi’nde görüşülen bir önemli gündem maddesi ise, “Çankaya İlçesi sınırları içinde Anadolu Bulvarı CHP Genel Merkezi önü Köprülü Kavşak projesi 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu” oldu. 
 
 Madde görüşülmeden önce CHP grubu adına söz alan Fazıl Güleken, “Böyle bir kararı alınmadan önce bize de haber verilmeliydi. Bu doğru olmadı ”demesi üzerine Başkan Gökçek,  “Lütfen şimdi anlatacaklarımı dikkatle dinleyin” diyerek şunları söyledi:
 
 “CHP Genel Merkezi  önündeki alt geçidin ilk defa plan ve projesini hazırladığımızda o zaman Genel Başkan olan Sayın Baykal’ı ziyaret ettik. Kendilerine iki alternatifli planları götürdük. ‘Sayın Genel Başkan burası CHP Genel Merkezi önüdür. Hangisini arzu ederseniz biz onu yapalım’ dedik.  Yılmaz Ateş’i çağırdı yanına ‘Melih Bey bize müsaade et biz sana bildiririz” dedi. Sonra istedikleri planı bildirdiler o planı da Meclis’ten geçirdik. Meclisten geçirdikten sonra Çankaya Belediyesi dava açtı. Önce yürütmeyi durdurma sonra iptal kararı getirdi. İşte bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin disiplin anlayışı. Şimdi diyorsunuz ki ‘bize sorsaydınız.’Sorduk da ne oldu? Sorsak ne olacak yine gidip dava açacaksınız. Genel Başkanınızı taktığınız yok zaten. Bu kez de sormayalım dedik.”
 
 Açıklamasının ardından yapılan oylamada madde CHP’li üyelerinin karşı oy vermesine rağmen, bölgeye köprülü kavşak yapılması  oy çokluğu ile kabul edildi. 
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner118

banner113

İşte İstanbul'da elektrik kesintisi olacak...
Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde 20 Temmuz'da elektrik kesintisi uygulanacak.

Haberi Oku