Magazin:
Şefkat Tepe bitecek mi? Çekimler durdu
Türkiye'nin terör'ü gözler önüne seren tek dizisi olan Şefkat Tepe bitecek mi? Son zamanlarda oldukça çok gündeme gelen dizi hakkında Başbakan dahi açıklamalarda bulunmuştu. Söylentilere göre bir kaç bölüm içinde Fethullah Hoca'ya danışılmış, Hoca'da yayınlayın demiş. Şefkat Tepe yapımcısı Konya Valiliğinden gelen kararın ardından açıklamalarda bulundu açıklamalarında "Biz TSK'nın yaptığı işleri övüyoruz, bu konudan olsa osla terör örgütü rahatsız olur" dedi. Hukuki mücadele başlatacakların söyleyen yapımcı konu hakkında açıklamalarını sürdürdü.


Samanyolu TV Ekranlarınbın sevilen dizilerinden olan Şefkat Tepe'ye Konya valiliği tarafından verilen şok karar sonrası dizi setinde herkes adeta şoka uğradı. İzlenme rekorlaır kıran diziye Konya Valiliği tarafındna çekimlerinin durdurulması yönünde karar çıktı. Dizinin yapımcısı olan Salih Aslan'da konu hakkında açıklamalarda bulundu. Şefkat Tepe dizisi yapımcısı hukuki süreci başlatacaklarının altını çizerken " Bu durumdan olsa olsa terör örgütü rahatsız olur" deid.


Kon­ya Va­li­li­ği İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü, iz­len­me re­kor­la­rı kı­ran Sa­ma­yo­lu TV’­nin di­zi­si Şef­kat Te­pe için çe­kim iz­ni­ni dur­dur­du­ğu­nu açık­la­dı. Şef­kat Te­pe di­zi­si ya­pım­cı­sı Sa­lih Asan, ka­ra­ra “E­kip ola­rak şok­ta­yız. Ne­den ra­hat­sız ol­duk­la­rı­nı an­la­mış de­ği­li­z” söz­le­riy­le tep­ki gös­ter­di

GE­REK­ÇE­LE­Rİ KA­BUL ET­Mİ­YO­RUZ

Va­li­li­ğin çe­kim iz­ni­ni ip­tal et­me­si ka­ra­rı il­gi­li öne sü­rü­len ge­rek­çe­le­ri ka­bul et­me­dik­le­ri­ni açık­la­yan Asan, “Va­li­li­ğin ya­zı­sın­da ge­rek­li izin­le­rin alın­ma­dı­ğı yö­nün­de iba­re­ler var. Fa­kat bi­zim hu­ku­ka ay­kı­rı bir di­zi yap­ma­mız müm­kün de­ğil. Bu ge­rek­çe­le­ri ke­sin­lik­le ka­bul et­mi­yo­ruz. Di­zi çe­kim­le­ri­nin ip­tal ol­ma­sın­da­ki ge­rek­çe­ler­den bi­ri, “25 Ocak 2014’te ya­yın­la­nan bö­lü­mün­de yer alan İs­lam di­ni pey­gam­be­ri­ne iliş­kin gö­rün­tü­le­rin ka­mu­oyun­da tep­ki­le­re ne­den ol­ma­sı gös­te­ril­mi­ş” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

HU­KU­Kİ SÜ­RE­Cİ BAŞ­LA­TA­CA­ĞIZ

Bu ka­ra­rın hu­ku­ki mü­ey­yi­de­le­ri­ni araş­tı­ra­rak ko­nu­yu ta­kip ede­cek­le­ri­ni söy­le­yen Asan şöy­le de­vam et­ti: “Biz ne­ti­ce iti­ba­riy­le TSK’­nın kah­ra­man­lık­la­rı­nı an­la­tan, te­rö­rün bit­me­si­ni için si­ne­ma di­liy­le üs­tü­ne dü­şe­ni yap­ma­ya ça­lı­şan bir di­zi­nin dev­let eliy­le dur­du­ru­la­cak ol­ma­sı­nı an­la­ya­bil­miş de­ği­lim. Hay­ret­ler içe­ri­sin­de­yiz.”

‘Terör örgütü rahatsız olur’

Şefkat Tepe dizisinin izleyenler tarafından takdir edildiğini ifade eden yapımcı Salih Asan, “Bizler iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Terörle mücadele konusunda TSK’nın kahramanlıklarını anlatıyoruz. Bu durumdan olsa olsa terör örgütü rahatsız olur” şeklinde konuştu.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Misafir Avatar
fatma kaya 5 ay önce

sevkat tepe lutfen rahat bırakın tek guvenle ızledım dızı allah yardım etsın dua edıyorum

Misafir Avatar
mustafa kaya 5 ay önce

sevkat tepeyı cok begenerek ızlıyoruz neden boyke yaptı devlet soktayım lutfen devam edın dualarım sızınle

Misafir Avatar
berat 6 ay önce

kapanmasın lütfen kapanırsa çok kötü olur.bir yanlış yapmışlar işte ne olur bir şans daha verin ne olur şefkat tepe çok örnek bir dizi

Misafir Avatar
berat 6 ay önce

lütfenkapatmayın kapatırsanız sizi yaşatmam lütfen lütfen lütfen!

Misafir Avatar
berat 6 ay önce

lütfen kapatmayın kurban olayım size lütfen lütfen!

Misafir Avatar
elif aydın 6 ay önce

kapanmasın

Misafir Avatar
tamer akıl 6 ay önce

tsk nın kahramanlıklarını alatan bu diziyi kaldırmaya hakkınız yok

Misafir Avatar
hüseyin kal 6 ay önce

bence kalkmasın ben dakikasını bıle kacırmıyorum cok güzel bir film

Kardeşler kavgası savaşa dönüştü!
Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz arasındaki küslük her geçen gün yeni bir boyut kazanmaya devam ediyor. Kurtlar...

Haberi Oku