GÜNÜN MANŞETLERİ


Taşeron işçilerde son durum ne? Taşeron maaşları ne kadar olacak?

Taşeron işçilerde son durum ne? Taşeron maaşları ne kadar olacak?

15.11.2013 08:45:55

Taşeron işçilerde son durum ne olacak. Sosyal güvenlik alanında yapılacak olan yeni düzenlemede Taşeron işçiler sevinecek gibi görünüyor. Asgari ücret devri bitiyor mu? Kamuda Taşeron işçilere sınırlama getirilecek mi? Taşeron işçilerde son durum ne? Taşeron maaşları ne kadar olacak? Mahmut Arslan açıklama yaptı. Taşeronda son durum ayrıntılar

Taşeron işçiler hakkında yeni düzenlemeler yapılmaya başladı mı? Sosyal güvenlik alanında yapılacak düzenlemeler için toplanan üçlü danışma kurulunda neler konuşuldu. Kamuda çalışan taşeron işçilerin devlette kadroya alınması konusunun gündeme geldiği bildirildi. Peki Taşeron işçiler kamuda kadrolu olacaklar mı? Taşeron çalışanları heyecanlandı.
Görüşmelerin son ayrıntılarını anlatan Hak- İş Başkanı Mahmut Arslan,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in taşeronlaşmaya ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığını bildirdi. Peki Taşeron uygulamalarına sınırlama gelecek mi? Ayrıntılar gelecek.

Tüm işçiler için emsal

Arslan, Çelik'in halen taşeron işçilere yaptırılan işlerin doğrudan kadrolu kamu işçisine yaptırılması hedefini de aktardığını belirtti. Çelik'in taşeron işçilik konusunda yeni önerilerle geldiğini, bu önerileri ‘değerlendirilebilir' bulduklarını belirten Arslan, şunları söyledi: "Taşeron işçilik mevzuatının tanım bölümündeki ‘işin gereği' ifadesi çıkarılıyor. ‘Sadece teknolojik ve uzmanlık gerektiren işlerde alt işverene verilebilir' deniyor.

Bu bizim talebimizi karşılamıyor. İzlenimimiz şu ki; Sayın Bakan alt işverenliği kamuda sınırlamak istiyor. Sayın Bakan bize, ‘Daha önce kamuda çalışıp dava açan taşeron işçilerine kamuda kadro verilebilir, halen yaptıkları işi kamu işçisi olarak yapabilirler' dedi. Bize anlamlı geldi. Çok sayıda davayı kazanmış taşeron işçi var. Onlar için kadro deniyor. Ancak eğer bu hak verilirse kamuda çalışan tüm taşeron işçiler için bu durum emsal teşkil edebilir."

Ortak hareket ediyoruz

Hak-İş Baş­ka­nı Ars­lan, ta­şe­ron iş­çi­lik ve es­nek ça­lış­ma ko­nu­sun­da DİSK ve TÜRK-İŞ ile or­tak ha­re­ket et­me ka­ra­rı al­dık­la­rı­nı be­lir­tir­ken, Ça­lış­ma Ba­ka­nı Çe­li­k'­in bu iki ko­nu­da da tıp­kı kı­dem­de ol­du­ğu gi­bi "uz­laş­ma­" ara­ya­ca­ğı­nı ken­di­le­ri­ne söy­le­di­ği­ni be­lir­ti.

Ars­lan, ta­şe­ron iş­çi­lik ko­nu­sun­da ulus­la­ra­ra­sı dü­zen­le­me­le­rin esas alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eder­ken, ka­mu ta­şe­ron iş­çi­si­ne kad­ro yo­lu­nun açı­la­bil­me­si için ay­rı­ca İha­le Ya­sa­sı ve ka­mu­da ilk de­fa işe gi­ri­şi dü­zen­le­yen ya­sa­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ge­re­ke­ce­ği­ni söy­le­di.Etiketler : Taşeron, İşçiler, Son durum haber haberi haberleri.

YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya yapılan yorumlar

VİDEO GALERİ


SİTE YAZARLARI

FOTO GALERİ

ALINTI YAZARLAR