Kültür-Sanat:
Bağımlılık / Nevzat Tarhan ve Serdar Nurmedov
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Uzman Dr. Serdar Nurmedov, çağımızın en büyük problemlerinden biri olan bağımlılık konusunda en yeni bilimsel gelişmeler ışığında yeni bir başucu kitabı hazırladı.

Kitapta Prof. Dr. Nevzat Tarhan Bağımlılığı "tedavisi olan bir beyin hastalığı" olarak tanımlarken, konuyu sebepleri, koruyucu faktörleri ve her geçen gün gelişen tedavi yöntemleriyle etraflı bir biçimde inceliyor.

Kitapta Uzman Doktor Serdar Nurmedov'un katkısıyla da sadece alkol ve madde bağımlılığı değil, gerçek veya sanal her türden bağımlılığın gelişim seyri ve tedavi aşaması detaylı olarak ele alınıyor. Kitabın sonuna eklenen anket ve ölçekler okuyucunun "bağımlılık"la kendisi arasındaki mesafe konusunda içgörü kazanmasını sağlıyor.

Bugün neredeyse hepimizin hayatının bir parçası haline gelen bilgisayar oyunları ve sanal paylaşım sitelerinin yanı sıra, alışveriş ve istifleme çılgınlığı ve kumar bağımlılığı da kitabın esaslı uyarılarda bulunduğu konular arasında yer alıyor.

BAÐIMLILIK BAÐIMLILIK OLMAKTAN BU KİTAPLA ÇIKIYOR

Yanlış İnanışlar Değişti
Tarihte Bağımlılık
Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulmak
Madde Kullanımının Bazı Zararlı Sonuçları
BEYİN VE BAÐIMLILIK
Bağımlılık mı Ödül Eksikliği Sendromu mu?
İnsan Beyninin Ödül Ceza Sistemi
Beyin Nasıl İletişim Kurar?
Beynin Ödül (Dopamin) Yolları
Dopamin Nedir?
Dopamin ve Haz Alma
Alkol ve Opiyat Sistem (Beyin Morfinleri)
Madde ve Sanal Alışkanlıklar Beyinde Nasıl Çalışır?
Droglar Beyinde Haz Oluşturmak İçin Nasıl Çalışır?
Beynin Haz Devresinin Uyarımı Madde Kullanımına Devam Etmemizi
Bize Nasıl Öğretir?
Maddeler Neden Doğal Ödüllerden Daha Fazla Bağımlılık Yapar?
Madde Kullanmaya Devam Ederseniz Beyninize Neler Olur ?
Uzun Süreli Madde Kullanımı veya Sanal Alıştırıcı
Beyin Devrelerini Nasıl Etkiler?
Suistimalle Birlikte Beyinde Başka Hangi Değişiklikler Oluşur?
Madde Bağımlılığı Tedavisine İlişkin Bulgular
Metadon Tedavisi
Maddeye Alışmanın Kimyası

FARKLI BİLİNÇ DURUMLARININ ANALİZİ
Farkın dalık
Kendini Kaptırmak

BİLİNCİ DEÐİÞTİREN DURUMLAR
Hayal Kurma ve Fanteziler
Kaygılı Hayalciler
Mutlu Hayalciler
Hayalci Hayalciler
Savunucu Hayalcilik
Keşfedici Hayalcilik
Rüyalar
Yetersiz Uyku

BİLİNÇTE YAPAY DEÐİÞİKLİKLER
Hipnoz, Meditasyon ve Sufizm

HİPNOZUN BAÐIMLILIKTAKİ YERİ
Hipnotik Yatkınlık
Hipnoz Oluşturmak
Hipnoz Beyindeki İkinci Kişiyi Etkiliyor mu?
BAÐIMLILIÐIN ÜÇ AYAÐI
Bilinçsiz İlaç Kullanımı Bağımlılığa Götürebilir
Bağımlılık Türleri
Bağımlılık Bir Aile Hastalığı
Bağımlılık Yaşam Tarzı Olmuştur
Bazı Sonuçlarla Yüzleşebilmek
Madde veya Gönüllü Esaret

Devam Eden Madde Suistimali İstemli Bir Davranış mıdır?

KİÞİLİKBAÐIMLILIK İLİÞKİSİ
Varoluş ve Alışkanlık Tuzakları
İnanç Nörolojisi
Alışkanlığın Amaç Olması
Bağımlılıkta "Zekâ +Tecrübe =Akıl" Formülü

PSİKOLOJİ ÖÐRETİLERİNE GÖRE BAÐIMLILIK
Derinlikler Psikolojisi
Bireysel Psikoloji
Davranışçı Bilişsel Psikoloji
BAÐIMLILIKTA ZARAR ALGISI
Kullanılan Bazı Maddelerin Etkileri
Bağımlılık Konusunda Bilimin Getirdiği Öneriler

İkinci Bölüm / DAVRANIÞSAL BAÐIMLILIKLAR / 57
YAZAN: NEVZAT TARHAN

BİLGİSAYAR OYUNLARI
Çocuk Dili Oyundur Ama...
Þiddetle Özdeşleşmemenin Yolu Ebeveyn Gözetimi
Eğlenirken Öğrenmek Mümkün mü?
Alışkanlıklar Yumağı
Ebeveyn Gözetiminde Altın Kural "Handle" Yöntemi
Bilgisayar Oyunları Fırsat mı Bağımlılık Başlangıcı mı?
BİLGİSAYAR OYUNLARININ YARARLARI
Bilgisayar Oyunları Çocukları Sakinleştiriyor
Stres Altında Soğukkanlı Kalmayı Öğretiyor
SANAL BAÐIMLILIKLAR (İNTERNET, BİLGİSAYAR...) /
Tanımlar
Young'un İnternet Bağımlılığı için Önerdiği Tanı Ölçüderi (Young 1999)
Süre Önemli mi ?
Kullanım
Kötüye Kullanım
Bağımlılık (Dependency)
Tutsaklık (Addiction)
Yaygınlık
İnternet Bağımlılığı Belirtileri
Vaka Örnekleri
İnternet Karakteristikleri
Madde Ticareti
Oluşan Þifalı Bitki Endüstrisi
Siberseks
Sanal Paylaşım Grupları
Önleme
TEDAVİ
Bilgisayarlı Eğitim Modülleri
İlaç Tedavisi
Bireysel Psikoterapi
Grup Psikoterapisi
Hastalık Seyri
KUMAR BAÐIMLILIÐI
Ödül Eksikliği Sendromu veya Kumarın Nörobiyolojisi
KUMARBAZLIÐIN FAZLARI
Büyük Kazanç Yanılgısı
Kazanma Fazı
Kaybetme Fazı
Tilt Olma
Ümitsizlik Fazı
Vazgeçme Fazı
SANAL KUMAR
Þans Oyunları
İnternette Kumar Oynama
Kumarda Tedavi ve Önleme
CİNSEL BAÐIMLILIK
Beyin Kimyası veya Ödül Eksikliği Sendromu
Depresyona Yol Açabiliyor
Orgazm Süresi Ne Kadardır?
Tarihçe
Dürtü-Kontrol Bozukluğu
Bağımlılık Bozukluğu
Cinsel Aşerme Deneyimleri, Kontrol Kaybı, Tolerans ve Yoksunluk
Cinsel Bağımlılık Tanısı
Cinsel Bağımlılık Belirtileri
Yaygınlık
Biyolojik Etkenler
Sosyokültürel Etkenler
Cinsel Bağımlılık ve Çocuklukta Cinsel İstismar
Acı Giderici Ajan Olarak Cinsellik
Sapkınlık Olarak "Don Juanlık" ve "Nemfomani"
Seksüalizasyon, Narsistik Sömürü ve Örtülü Baştan Çıkarıcılık
Erkeklerde Neden Yüksek?
Tedavi
İlaç Tedavisi
Davranış Modifikasyonu
Tedavisel Gruplar
Çift ve Aile Terapisi
Psikodinamik Psikoterapi
Bütüncül Tedavi
İyileşme Seyri
ALIÞVERİÞ, TOPLAMA, BİRİKTİRME, İSTİFLEME BAÐIMLILIÐI
Temel İhtiyaçları Aşan Alışveriş; Spor mu, Yatırım mı, Estetik mi,
Sosyal Hastalık mı ?
Toplamaya Yüklenen Anlamlar
Koleksiyonlarını Mekânlarına Sığdıramamış Kişiler
Parası Çok Aklı Az Narsistiklere "Size Özel" Tuzağı
İstifçilik
BAÐIMLILIKTA GENEL TEDAVİ İLKELERİ
Tedavi Kişinin Her İhtiyacına Hitap Etmelidir
Bilimi Gerçek Hayata Aktarmak İçin İlkeler

KORUYUCU ETKENLER VE RİSKLER
Risk Faktörleri ve Alanları
Koruyucu Faktörler ve Alanlar
Bağımlılık Çocukluk veya Ergenlikten Başlar
Başka Hangi Faktörler Bağımlılık Riskini Artırır?
Ergenlikte Beyin Maceracıdır, Yeni Maddelerle Tanışmak İster
Bilimsel Olarak Onaylanmış Programlar Gençlerdeki Madde Bağımlılığını Önleyebilir mi?
Bilimsel Onaylı Korunma Programları Nasıl Çalışır?
"Zarar Algısı"nı Artıran Korunma Programları Madde Kullanımını Azaltmada Etkili midir?

Üçüncü Bölüm / ALKOL VE MADDE BAÐIMLILIÐI
YAZAN: SERDAR NURMEDOV

ALKOL VE MADDE BAÐIMLILIÐI
Bir Bağımlının Portresi
Bağımlılığın Altkültürü
İnsanlar Neden Bağımlı Olur?
Bağımlılık Nasıl Gelişir?
Bağımlılıkta Genetik Yatkınlık
Bağımlı Kişilik ve Bozukluğu
Bağımlılığı Ortaya Çıkaran Davranışlar ve Durumlar
Aile Tutumları ve Bağımlılık
Bağımlılığa Karşı Anlayış ve Kabul
Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
Madde Bağımlılığının Tanı Kriterleri
Madde Kötüye Kullanımı
Madde Bağımlılığı
Madde Bağımlılığının Temel Özellikleri
Biyopsikososyal Bir Görüngü Olarak
Madde Bağımlılığı
Bağımlılığın Psikolojisi
Öğrenme Teorisi Temeline Dayalı Modeller
Psikodinamik Teoriler
Transteoretik Modeller
Bağımlılığın Nörobiyolojisi
Madde Kullanımına Eşlik Eden Tıbbi Hastalıklar
Nikotin Kullanımına Eşlik Eden Tıbbi Hastalıklar
Opiyat Kullanımına Eşlik Eden Tıbbi Hastalıklar
Hepatit B
HepatitC
Tüberküloz
Kokain Kullanımına Eşlik Eden Tıbbi Hastalıklar
Uçucu Madde Kullanımının Neden Olduğu Tıbbi Hastalıklar
Madde Kullanımına Eşlik Eden Psikiyatrik Hastalıklar
Madde Kullanımı ve Psikoz
Madde Kullanımı ve Depresyon
Madde Kullanımı ve Anksiyete Bozuklukları
Madde Kullanımı ve Erişkin Tip Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozuklukları
Madde Kullanımı ve Yeme Bozuklukları / 168 Madde Kullanımı ve Kişilik Bozuklukları Madde Kullanımı ve Patolojik Kumar Oynama
Madde Kullanımının Yol Açtığı Uyku Bozuklukları
ALKOL
Alkolün Kötüye Kullanımı
Alkol Bağımlılığında Tanım ve Sınıflandırma
Alkol Bağımlılığının Gelişme Süreci
Yaygınlık ve Sıklık
Alkol Bağımlılığının Nedenleri
Psikolojik Kuramlar
Toplumsal Nedenler
Biyolojik Nedenler
Genetik Nedenler
Alkolün Fizyolojik Etkileri
Alkol Bağımlılığının Aşamaları
Alkol Kullanım Bozukluğuna Eşlik Eden
Psikiyatrik Hastalıklar
Duygudurum Bozuklukları
Anksiyete Bozuklukları
Þizofreni
Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Gidiş ve Sonlanış
Alkol Bağımlılığında Laboratuar Bulguları
Alkol Bağımlılığında Bilişsel Bozulmalar
Alkol ve Din
Alkol Bağımlılığının Tedavisi
Alkol Zehirlenmesinin (Entoksikasyonun) Tedavisi
Alkol Yoksunluğunun Tedavisi
Alkol Yoksunluk Tedavisinde Kullanılan ilaçlar
Rehabilitasyon Dönemi Tedavi Yaklaşımları
Nüksü Önlemeye Yönelik Tedavi Yaklaşımları
Davranışçı Terapi Yöntemleri
Adsız Alkolikler
Evlilik ve Aile Terapileri
BAÐIMLILIK YAPAN MADDELER OPİYATLAR
Etkileri
Tolerans
Fiziksel Bağımlılık Belirtileri
Yoksunluk
Opiyat Bağımlılığının Tedavisi
Opiyatların Aşırı Dozda Alımına Bağlı Olarak Gelişen
Zehirlenmenin Tedavisi
Opiyat Bağımlılığında Kullanılan İlaçlar
Opiyat Bağımlılığında Kullanılan Psikoterapotik Yaklaşımlar
SEDATİF VE HİPNOTİK İLAÇLAR
Etkileri
Barbituratlar
Barbiturat Kullanımının Belirtileri
Benzodiazepinler
Benzodiazepin ve Barbiturat Olmayan Sedatif Hipnotik İlaçlar
AMFETAMİN
Amfetaminin Etkileri
Amfetamin Bağımlılığın Gelişimi
Ekstazi
KOKAİN
Kokain Kullanım Þekli
Kokainin Etkileri
Kokain Zehirlenmesinin Tedavisi
Kokain Yoksunluğunun Tedavisi
Kokain Bağımlılığında Kullanılan İlaçlar
Kokain Aşısı mı Eski Usiil Tedaviler mi?
Psikososyal Tedaviler
HALÜSİNOJENLER
LSD (d-liserjik asit dietilamid)
Diğer Halüsinojen Maddeler
ESRAR (MARİHUANA)
Esrarın Etkileri
Esrar Bağımlılığının Tedavisi
Psikososyal Tedavi
UÇUCU MADDELER
NİKOTİN
Nikotin Bağımlılığının Tedavisi
İlaç Tedavisi
Nikotin Replasman Tedavisi
Bupropion
Diğer İlaçlar
Psikososyal Tedavi
Sosyal Destek
Davranışçı Terapiler
Bilişsel-Davranışçı Terapiler
Hipnoterapi
MADDE BAÐIMLILIÐININ TEDAVİSİ
Madde Bağımlılığı Tedavisi İlkeleri
Bağımlılık Tedavisinin Aşamaları
Hastanede Yapılan Tedaviler
Biyolojik Destek Programı
Madde Bağımlılığında Nüksü Önleme
Psikoterapötik Nüks Önleme Stratejileri
Dengeli Bir Yaşamı Destekleyen Önlemler
Nüks Risklerinin Belirlenmesine Yönelik Önlemler
Başa Çıkma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Önlemler
Nüksle İlgili Bilişlerin Düzeltilmesi
Alkol Bağımlılığı Öykü Formu
Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT)
Beck Depresyon Envanteri
Tedavi Motivasyonu Anketi
Alkol Altkültürü Argosu
Esrar Altkültürü Argosu
Eroin Altkültürü Argosu
Bağımlılık ve Yasalar

Kitapta bu başlıklar yer alıyor…

Hürriyet
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

"CMHRB Kadrajda" sergisi açıldı
İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanının bugüne kadar yayınlanmamış özel fotoğraflarından...

Haberi Oku